Chính sách hỗ trợDoanh nghiệp nước ngoàiDoanh nghiệp trong nướcKhoa học đời sốngThị trường tài chính

Tổng quan về công ty tư nhân

Quyền sở hữu độc quyền là gì? Khái niệm và đặc điểm của loại hình công ty này là gì? Quy chế pháp lý. Trong bài này, ardutopia sẽ thông tin đến bạn về công ty tư nhân. 

1. Sở hữu độc quyền là gì?

Theo Mục 183 của Luật Công ty 2020, công ty tư nhân được hiểu là:

Công ty tư nhân là công ty do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của công ty.Các công ty tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Mỗi người chỉ có quyền thành lập công ty hợp danh. Chủ sở hữu độc quyền công ty hợp danh không thể đồng thời là chủ sở hữu nhà kinh doanh hoặc thành viên hợp danh trong công ty.

Công ty hợp danh không có quyền góp vốn để hình thành  hoặc mua lại cổ phần hoặc phần vốn góp trong tổng công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Hình 1: Định nghĩa, khái niệm

Độc quyền là thuật ngữ  kinh tế để chỉ một thị trường trong đó chỉ có  một người bán và sản xuất một sản phẩm mà không có sản phẩm thay thế gần gũi. Từ độc quyền trong tiếng Anh  có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là monos (cho một) và polein (để bán). Đây là một  dạng  thất bại của thị trường, là một trường hợp cực đoan của thị trường không có khả năng cạnh tranh. Trong khi thực tế  không thể tìm thấy các trường hợp đáp ứng hoàn hảo hai tiêu chí độc quyền, và do đó, độc quyền thuần túy có thể được coi là không tồn tại, các hình thức độc quyền không thuần túy  dẫn đến  lợi ích xã hội vô hiệu. Độc quyền được phân loại theo nhiều tiêu chí: mức độ sở hữu độc quyền, nguyên nhân  độc quyền, cấu trúc của độc  quyền… Độc quyền là hiện tượng  thị trường mà chỉ có một công ty hoặc một nhóm công ty làm việc cùng nhau để giữ một vị trí duy nhất trong việc cung cấp một sản phẩm cụ thể cho phép họ kiểm soát hoàn toàn giá cả của sản phẩm để tối đa hóa lợi nhuận  và ngăn cản các đối thủ  khác tham gia thị trường.

Độc quyền là hệ quả tất yếu của quá trình cạnh tranh vô định hướng và không có kiểm soát: từ cạnh tranh bình đẳng đến cạnh tranh không lành mạnh dẫn đến cạnh tranh  độc quyền và cuối cùng là độc quyền. Độc quyền làm tê liệt cạnh tranh lành mạnh, cản trở sự phát triển kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến  lợi ích người tiêu dùng, cản trở công bằng xã hội, tạo sức ì cho chính tập đoàn.

2. Đặc điểm của công ty tư nhân

Khi thành lập công ty tư nhân, nhà đầu tư cần hiểu rõ các đặc điểm của loại hình công ty này để đưa ra quyết định đúng đắn.Công ty tư nhân do một cá nhân  thành lập và sở hữu

Công ty tư nhân không có phần vốn góp bởi vì trong công ty nhiều chủ sở hữu, nguồn vốn của công ty cũng chủ yếu  từ tài sản của một cá nhân.

Hình 2: Đặc điểm của công ty tư nhân

Về quyền sở hữu vốn của công ty

Vốn ban đầu của công ty tư nhân  chủ yếu đến từ tài sản của chủ sở hữu công ty. Trong quá trình thực hiện, chủ sở hữu công ty có quyền tăng hoặc giảm vốn đã đầu tư, chỉ phải  báo cáo với Cơ quan đăng ký công ty nếu giảm vốn  dưới mức đã đăng ký. Do đó, không có ranh giới  giữa  vốn và tài sản được đầu tư vào hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp sở hữu duy nhất và còn lại thuộc sở hữu độc quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là không thể tách biệt giữa tài sản của sở hữu riêng và tài sản của chính quyền sở hữu duy nhất.Quyền sở hữu Xác định mối quan hệ quản lý

Công ty tư nhân  có một nhà đầu tư duy nhất nên cá nhân có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của công ty tư nhân. Chủ công ty tư nhân là người đại diện theo pháp luật của công ty tư nhân.

Vấn đề  chia sẻ lợi nhuận không áp dụng cho một tư cách sở hữu duy nhất bởi vì một tư cách sở hữu duy nhất chỉ có một chủ sở hữu và tất cả lợi nhuận  từ việc kinh doanh của bạn chỉ thuộc về  chủ sở hữu của doanh nghiệp. Nhưng nó cũng có nghĩa là một người có nghĩa vụ chịu mọi rủi ro trong công ty.

3.Quyền sở hữu độc quyền không có tư cách pháp nhân

Một pháp nhân phải có tài sản riêng của mình, tức là phải có sự tách biệt giữa tài sản của mình và người sáng lập.Quyền sở hữu riêng không có tính độc lập về tài sản vì tài sản của quyền sở hữu riêng không độc lập  với tài sản của chủ sở hữu độc quyền.

Hình 3: Tư cách pháp nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động Đề án chịu  trách nhiệm vô hạn. Chủ sở hữu công ty hợp danh không chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của công ty trong phạm vi  vốn chủ sở hữu đã đăng ký mà phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản nếu

 vốn chủ sở hữu đã đăng ký không đủ. Để tìm hiểu thêm thông tin về sở hữu độc quyền bạn có thể tham khảo website: https://uydanh.vn/

 

Related Articles

Back to top button