Doanh nghiệp nước ngoàiDoanh nghiệp trong nướcKhoa học đời sống

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Tư Nhân

To set up the company private , the head capital must be standard are the document bao gồm công ty tên, các lựa chọn của ngành kinh doanh dự án, đăng ký và đặt trụ sở chính. Khi giai đoạn này hoàn thành, nhà đầu tư tiến hành các bước khởi động kinh doanh theo quy trình tự định đoạt. Qua bài này, ardutopia sẽ thông tin đến bạn. 

1. Các vấn đề cần được xem xét khi chuẩn bị thành lập công ty tư nhân

  • Select name for the company company

* Về tên tiếng Việt: Bạn phải cung cấp hai mục theo thứ tự sau:

– Loại công ty: Được gọi là “ Công ty tư nhân ” 

– Danh từ riêng: được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, số và ký hiệu. * Về tên tiếng nước ngoài:

Tên công ty bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong các tiếng nước ngoài theo hệ thống chữ La tinh. Khi bên ngoài tiếng nước dịch, riêng tên của công ty có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng với tiếng bên ngoài.

Hình 1: Các vấn đề cần được xem xét

* Về hiệu hiệu: Công ty hiệu biệt là cách viết tắt của tên tiếng Việt hoặc viết tên bằng tiếng nước ngoài.

* Lưu ý:

– Chúng tôi có thể tư vấn và kiểm tra công ty tên của bạn miễn phí để tránh trùng tên hoặc gây nhầm lẫn, tùy thuộc vào pháp luật và quyết định của Văn phòng đăng ký là quyết định cuối cùng.

2. Chọn chính trụ sở khi thành lập công ty tư nhân

Trụ sở chính là đầu mối liên hệ của công ty trên lãnh thổ Việt Nam,  địa chỉ của công ty bằng cách ghi rõ số nhà, ngách, ngõ, ngách, phố, phố, thành phố, thôn, xóm,  thị trấn, huyện, xã, quận, thành phố, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Số điện thoại, số fax và email (nếu có).

Hình 2: Trụ sở chính khi thành lập

* Lưu ý: Theo quy  định của Luật Nhà ở 2014 và Nghị định 99/2015 / NĐCP, công ty không được đặt trụ sở chính tại nhà ở / căn hộ  trong các trường hợp sau:

– tòa nhà dành cho nhiều hộ gia đình chỉ có chức năng  ở;

– Khu chung cư có chức năng  ở để phát triển hỗn hợp (TTTM / văn phòng và nhà ở).

Đối với các tòa nhà chung cư, công ty tư nhân chỉ có thể đặt trụ sở chính tại phần trung tâm mua sắm / văn phòng của tòa nhà.

3. Lựa chọn ngành, nghề kinh doanh khi thành lập công ty tư nhân

Doanh nghiệp lựa chọn ngành, nghề kinh doanh bậc 4 trong Hệ thống ngành, nghề kinh doanh của Việt Nam  ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018 / QĐTTg ngày 06/7/2018 để chỉ định ngành, nghề kinh doanh viết đơn đăng ký kinh doanh.Đối với  ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện  quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề đầu tư kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại  văn bản quy phạm pháp luật đó.

Hình 3: Lựa chọn ngành, nghề kinh doanh

Đối với  ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế  Việt Nam nhưng được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác thì đăng ký ngành nghề kinh doanh theo ngành nghề quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan.

Ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác đều được Ban Đăng ký kinh doanh xem xét đăng ký.

4. Vốn cổ phần công ty tư nhân 

công ty hợp danh không có vốn cổ phần.Vốn đăng ký  của chủ sở hữu công ty được gọi là vốn đầu tư do chủ sở hữu công ty tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân phải ghi chép chính xác toàn bộ vốn đầu tư và ghi rõ số vốn bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và  tài sản khác; trong trường hợp đầu tư vốn vào tài sản khác thì phải ghi rõ loại tài sản,  số lượng và giá trị còn lại của từng loại tài sản.

Số  hồ sơ: 01

Hồ sơ  gồm:

  1. Đơn đăng ký thành lập công ty hợp danh;
  2. Bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân của chủ doanh nghiệp: thẻ căn cước công dân hoặc DNI hoặc hộ chiếu hợp lệ.
  3. Các quyền cấp phép cho người yêu cầu và nhận kết quả nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.

Có thể thấy, công ty tư nhân ngày càng phổ biến trên thị trường. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo trang web: https://uydanh.vn/

 

Related Articles

Back to top button