Doanh nghiệp trong nước

Quy trình thành lập doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội là công ty được thành lập và hoạt động theo các loại hình thành lập doanh nghiệp xã hội được quy định trong Luật công ty, có hoạt động thương mại nhưng xác lập mục tiêu chính của hoạt động  là  giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường vì lợi ích chung, hầu hết các Lợi nhuận  được sử dụng để phục vụ các mục tiêu xã hội và môi trường vì lợi ích của cộng đồng. Trong bài viết này, ardutopia.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Các tiêu chí để xác định thành lập doanh nghiệp xã hội

Theo quy định của Đạo luật Công ty 2020, các doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Họ phải là một công ty thành lập được  thành lập theo quy định của Đạo luật Công ty;

Mục tiêu hoạt động là giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường vì lợi ích của cộng đồng;

Tái đầu tư ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hàng năm của công ty để đạt được mục tiêu đã đăng ký.

thành lập doanh nghiệp xã hội

Hình 1: Phân loại doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận như các tổ chức và nhóm tự nguyện; Các hiệp hội, trung tâm dành cho người khuyết tật, người nhiễm HIV / AIDS,… Thay vào đó, hãy tập trung vào mục đích chia sẻ các dự án về môi trường, xã hội và  cộng đồng. Phần lớn lợi nhuận của công ty được sử dụng để tái đầu tư hoặc  trợ cấp cho các hoạt động này.Doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận là doanh nghiệp được thành lập bởi các cá nhân hoặc tổ chức với mục tiêu kết hợp  kinh tế và xã hội và thường hoạt động dưới  hình thức  công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc tổng công ty. Lợi nhuận  chủ yếu được dùng để  tái đầu tư hoặc  mở rộng phát triển xã hội.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ, chuyên nghiệp, uy tín tại Uydanh.vn

tìm hiểu thành lập doanh nghiệp xã hội

Hình 2: Điều kiện  thành lập doanh nghiệp

Mọi tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các điều kiện sau:

Tổ chức có tư cách pháp nhân;

người trên 18 tuổi; có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

Trừ trường hợp  tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và điều hành công ty tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Công ty năm 2020 Quy mô công ty, công ty có thể đăng ký  vốn cổ phần tương ứng với khả năng tài chính của mình .

Doanh nghiệp phải đảm bảo vốn góp  đủ và đúng loại tài sản cầm cố khi đăng ký thành lập công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu. Thực hiện các thủ tục hành chính về chuyển quyền sở hữu bất động sản.

Trong trường hợp sau 90 ngày kể từ ngày cam kết góp vốn mà số vốn thực góp không đủ thì công ty phải làm thủ tục giảm vốn cổ phần.

Điều kiện  ngành nghề Công ty

có quyền đăng ký  ngành, nghề mà pháp luật không cấm, nhưng ngành, nghề kinh doanh đó phải có trong hệ thống mã số doanh nghiệp của Việt Nam.

2. Quy trình thành lập doanh nghiệp xã hội

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp xã hội

Uy Danh tư vấn các điều khoản pháp lý, quy trình và thủ tục  liên quan đến từng nội dung của hồ sơ thành lập doanh nghiệp xã hội để khách hàng chuẩn bị.

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của pháp luật Việt Nam, luật sư của chúng tôi sẽ giúp soạn thảo các tài liệu cho phép chuyển khách hàng  để chúng tôi thực hiện các bước tiếp theo.Nếu công ty tự nộp hồ sơ thì chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp cho phòng đăng ký thương mại.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty và nộp  phí công bố thông tin công ty.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, công ty luật Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội đến cơ quan đăng ký thương mại.

thành lập doanh nghiệp xã hội hiện nay

Hình 3: Thông qua Cổng thông tin  đăng ký doanh nghiệp quốc gia để đánh giá nội dung.

Thủ tục nộp  phí công bố thông tin đăng ký  được thực hiện song song với thủ tục nộp hồ sơ thành lập công ty.

Nếu hồ sơ không hợp lệ, Văn phòng đăng ký sẽ thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do và các yêu cầu thay đổi, hoàn thiện hồ sơ để công ty được biết.

Nếu hồ sơ hợp lệ, công ty nộp 01 bộ hồ sơ (hồ sơ giấy) để tiếp nhận hồ sơ tại Phòng đăng ký thương mại.Sau khi nhận được hồ sơ (bản giấy) của công ty, Phòng Đăng ký kinh doanh  cấp  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Khắc dấu công ty

Ngay khi có đăng ký kinh doanh và mã số thuế công ty, Uy Danh đã tiến hành khắc dấu công ty. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button