Chính sách hỗ trợDoanh nghiệp nước ngoàiDoanh nghiệp trong nướcKhoa học đời sốngThị trường tài chính

Độc Quyền Luật Cạnh Tranh Trong Thời Đại Hiện Đại Hóa

Độc quyền là một trong số các phương pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Trong bài viết này ardutopia sẽ thông tin đến bạn một số thông tin về vấn đề này.

1. Cạnh tranh là gì? 

Cạnh tranh là một yếu tố của kinh tế thị trường, nhưng chiều hướng phát triển của cạnh tranh thường dẫn đến độc quyền; và các công ty này đến lượt nó lại tiêu diệt cạnh tranh. Để đảm bảo cạnh tranh tự do và bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh, phải xây dựng  luật kiểm soát, trong đó đặc biệt chú trọng đến vấn đề quy định và cơ  chế đảm bảo tuân thủ.

Hình 1: Khái niệm, định nghĩa về cạnh tranh

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế nguyên liệu nhiều thành phần ở nước ta trong những năm gần đây đã làm nảy sinh nhiều mối quan hệ kinh tế đa dạng và phức tạp, trong đó có mối quan hệ cạnh tranh. Với việc thừa nhận quyền tự do kinh doanh theo  Hiến pháp (Điều 57) và pháp luật, cơ sở pháp lý đã được tạo ra để thúc đẩy cạnh tranh tự do  giữa các doanh nghiệp.Tuy nhiên, xu hướng phát triển của cạnh tranh thường dẫn đến điều này. Về bản chất của cạnh tranh,  không có sự định hướng và điều chỉnh, nó phát triển theo quá trình sau: từ cạnh tranh lành mạnh đến cạnh tranh không lành mạnh,  cạnh tranh và cuối cùng là  cạnh tranh độc nhất. nền kinh tế và đời sống xã hội, chẳng hạn như cần thiết để xây dựng các quy định nhằm kiểm soát các công ty này.

2.  Đối tượng điều chỉnh của Luật độc quyền

Để hạn chế  hậu quả của độc quyền trong kinh tế – xã hội, Luật này  nhằm chống  các hành vi sau:

Lạm dụng vị trí thống lĩnh (hoặc vị trí này) trên thị trường.

thông đồng, thỏa thuận ngầm nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế cạnh tranh trên thương trường.

Hình 2: Đối tượng điều chỉnh

Tập trung kinh tế hạn chế và làm suy yếu cạnh tranh trên thị trường (sáp nhập, hợp nhất công ty, mua bán công ty, chuyển nhượng quyền sử dụng hàng hoá xã hội ….  chiếm vị trí này).

3. Thiết lập cơ chế đảm bảo thực thi pháp luật cạnh tranh độc quyền 

Khác với  cạnh tranh không lành mạnh, điều này không chỉ gây tổn hại đến lợi ích của các công ty khác trên thị trường mà còn tạo ra hoặc nâng cao lợi ích của người tiêu dùng. chiếm lĩnh thị trường để ngăn chặn và hạn chế  cạnh tranh lâu dài. Để điều tra hậu quả này, Cơ quan độc quyền không chỉ tấn công lợi ích của các công ty khác trên thị trường và người tiêu dùng, mà hậu quả nghiêm trọng nhất của nó là vi phạm trực tiếp quy chế cũng như  hoạt động bình thường của chợ; Hạn chế, ngăn chặn cạnh tranh, làm sai lệch các quy luật cạnh tranh trên thị trường liên quan, tăng khả năng cạnh tranh của người tiêu dùng, mà hậu quả nghiêm trọng nhất của là  trực tiếp vi phạm các quy định và sự vận động bình thường của thị trường.

Hình 3: thiết lập cơ chế đảm bảo thực thi

Trong trường hợp  hành vi liên kết kinh tế có nguy cơ ảnh hưởng đến cạnh tranh,  cơ quan có thẩm quyền  quyết định,  nêu rõ lý do, yêu cầu chấm dứt hành vi liên kết kinh tế này hoặc cho phép thay đổi dự án ở cấp quốc tế. . Thị trường … Cơ quan có thẩm quyền cũng có thể đặt ra các điều kiện  thực hiện dự án, yêu cầu thay đổi dự án, đảm bảo  mức  đóng góp của các dự án dự án để thúc đẩy tiến bộ kinh tế, bù đắp tác động của dự án đối với sự cạnh tranh tình hình của thị trường. Các công ty tham gia hoạt động tập trung kinh tế, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị  trường hoặc ký kết các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh  bị xử lý theo quy luật thị trường; hạn chế, ngăn cản cạnh tranh, làm sai lệch quy luật cạnh tranh trên thị trường.Đây không chỉ là vấn đề bồi thường, mà trên hết là yêu cầu khôi phục sự cạnh tranh tự do và hoạt động bình thường của thị trường. Đây không chỉ là một câu hỏi pháp lý  thuần túy mà  còn bao hàm cả các yếu tố kinh tế, thị trường… Câu hỏi xác định nội dung, bản chất và hậu quả của độc quyền làm phát sinh cạnh tranh. và nền kinh tế, mà cụ thể là  lạm dụng chức vụ quyền hạn và các hiệp định hạn chế cạnh tranh, không chỉ đòi hỏi  kiến ​​thức pháp luật mà còn phải hiểu biết và kinh nghiệm thực tế về kinh tế, thị trường, thị trường, phải tính đến yếu tố cạnh tranh trên thị trường.

Đây thực sự là một nhiệm vụ vượt quá khả năng của  cơ quan  hành chính nhà nước và toà án trong việc khai thác thị trường, đàm phán chống  cạnh tranh và thực hiện các hành vi tập trung kinh tế nhằm hạn chế và ngăn cản cạnh tranh mà pháp luật  cạnh tranh phải trao cho cơ quan này  quyền để đối phó với các hành động trên. Để đảm bảo hoạt động  hiệu quả và tránh sự chồng chéo lạm dụng với chức năng môi giới hợp đồng, các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh  vô hiệu vì nội dung trái pháp luật của chúng; Người sản xuất, kinh doanh có hành vi xâm phạm có nghĩa vụ đình chỉ hành vi xâm phạm, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự; buộc khôi phục  trường hợp.

Thẩm quyền của Ủy ban Cạnh tranh nên được giới hạn trong việc xác định xem có hành vi lạm dụng chức vụ, các thỏa thuận chống  cạnh tranh và các hành vi tập trung kinh tế có nguy cơ tạo độc quyền, hạn chế cạnh tranh trên thị trường hay không và  các ngoại lệ theo quy tắc cạnh tranh để xác định. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: https://uydanh.vn/

Related Articles

Back to top button