Doanh nghiệp trong nước

Điều kiện thành lập công ty tài chính

Thị trường tài chính mở rộng nhanh chóng là kết quả tất yếu của sự phát triển  kinh tế và sự xuất hiện của các điều kiện thành lập công ty tài chính giải quyết nhu cầu vay vốn của những khách hàng không tuân thủ và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt và các rào cản pháp lý do các ngân hàng đặt ra. Trong bài viết này, ardutopia.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Điều kiện thành lập công ty tài chính

Công ty tài chính  là một loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng  thực hiện một hoặc nhiều hoạt động ngân hàng ngoài hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.

điều kiện thành lập công ty tài chính hiện nay

Hình 1: Các loại hình công ty tài chính

Công ty tài chính chính phủ: Công ty tài chính có vốn đầu tư của Chính phủ được thành lập và tổ chức để điều hành các hoạt động kinh doanh.  Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn: Công ty tài chính có sự góp vốn chung của thể nhân và pháp nhân, được thành lập và tổ chức  hoạt động kinh doanh  theo  pháp luật, hạch toán độc lập và  tư cách pháp nhân

Công ty tài chính cổ phần: Là một công ty tài chính, được hình thành bằng sự góp vốn giữa một Bên Việt Nam và Bên nước ngoài được thành lập  trên cơ sở thỏa thuận liên doanh.

Công ty tài chính 100% vốn nước ngoài:  Công ty tài chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam bằng vốn của một hoặc  nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài.Hồ sơ  cấp Giấy phép  Công ty Tài chính bao gồm:  Đơn đề nghị cấp Giấy phép

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 06/2002 / TT-NHNN);

Dự thảo Điều lệ Thành lập phù hợp với các quy định của Đạo luật Các Tổ chức Tín dụng  2010 và các luật khác  có liên quan; Phương án thành lập, phương án kinh doanh khả thi: thể hiện rõ nội dung, phương thức làm việc, lĩnh vực hoạt động, có lợi cho nền kinh tế; trong đó xác định kế hoạch hoạt động cụ thể cho 3 năm đầu;

Phương án góp vốn, danh sách và nghĩa vụ góp vốn  của các nhà đầu tư (theo quy định, công ty tài chính yêu cầu mức vốn  tối thiểu  là 500 tỷ đồng Việt Nam và phần vốn góp của công ty tài chính được góp bằng tiếng Việt Tuy nhiên, tiền đồng  hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi  phải được quy đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ lệ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng tại thời điểm rót vốn.)

Tổ chức tín dụng nước ngoài được phép kinh doanh ngân hàng theo  pháp luật của nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;

Hoạt động dự kiến ​​tại Việt Nam phải là hoạt động mà công ty tài chính nước ngoài hiện đang được phép thực hiện tại quốc gia nơi công ty tài chính nước ngoài đặt trụ sở chính;

2. Đối với công ty Việt Nam không phải là tổ chức tín dụng:

Công ty có vốn  tối thiểu 500 tỷ đồng Việt Nam vào năm  trước năm đăng ký thành lập công ty tài chính TNHH hai thành viên. máy tính bảng trở lên. Trường hợp nhóm doanh nghiệp đăng ký thành lập công ty  trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 1.000 tỷ đồng và  cam kết hỗ trợ  tài chính cho công ty tài chính.

Giải quyết khó khăn trong trường hợp công ty tài chính gặp khó khăn về vốn hoặc mất khả năng thanh toán (mức hỗ trợ do Hội đồng quản trị xác định đối với từng trường hợp riêng);

tìm hiểu điều kiện thành lập công ty tài chính

Hình 2: Hoạt động kinh doanh  trong năm liền  trước năm đăng ký thành lập công ty tài chính;

Phần vốn góp tham gia thành lập phải đảm bảo: tài sản ròng trừ đi phần chênh lệch giữa  đầu tư dài hạn và nợ dài hạn ít nhất bằng số vốn đã góp theo cam kết (xác định theo Phụ lục 04. Thông tư của Giáo hoàng). Số .24 / 2011 / TT-NHNN).

Đối với tổ chức tín dụng Việt Nam phải đảm bảo các điều sau đây:

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ, chuyên nghiệp, uy tín tại Uydanh.vn

Giữ thái độ thận trọng trong hoạt động theo quy định của pháp luật sau khi góp vốn vào công ty tài chính;

Có tổng tài sản  50.000 nghìn tỷ đồng trở lên, tỷ lệ nợ khó đòi trên tổng dư nợ dưới 3% tại thời điểm xin góp vốn thành lập công ty tài chính;

Không vi phạm các quy định về bảo mật hoạt động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định trong thời hạn 06 tháng liên tục trước ngày xin thành lập công ty tài chính;

Hoạt động công nghiệp lành mạnh và an toàn; có lãi trong năm liền  trước năm dự kiến ​​thành lập công ty tài chính.

điều kiện thành lập công ty tài chính

Hình 3: Nếu thành viên sáng lập là tổ chức tín dụng nước ngoài

Tổng tài sản lớn hơn 10 tỷ USD tại thời điểm nộp hồ sơ của năm trước, trừ trường hợp có Hiệp định đầu tư song phương  Việt Nam. nước xuất xứ có quy định khác nhau; Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button