Chính sách hỗ trợDoanh nghiệp trong nước

Các Khái Niệm Hiệu Quả Đầu Tư

Hiệu quả đầu tư là một phạm trù kinh tế thể hiện mối quan hệ so sánh giữa  kết quả kinh tế – xã hội đạt được thông qua hoạt động đầu tư và chi phí  bỏ ra để đạt được kết quả đó trong một thời gian nhất định. Trong bài viết này, ardutopia.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Các khái niệm hiệu quả đầu tư

Hiệu quả của đầu tư bao gồm tất cả các lợi ích thu được thông qua việc thực hiện đầu tư, chẳng hạn như: B. Lợi ích kinh tế – xã hội, lợi ích nhà đầu tư và lợi ích  người dùng. Dự án đầu tư được coi là có hiệu quả nếu đạt được mục đích đầu tư của dự án.

Phân loại lợi tức đầu tư

Hiệu quả  đầu tư bao gồm

Hiệu quả  định tính cho biết hiệu quả đầu tư kinh doanh đó thuộc loại hiệu quả nào, hiệu quả như thế nào và tác động định tính của dự án được phân loại như sau:

Về cơ bản cho biết loại hiệu quả bao gồm:

Hiệu quả  kinh tế: là những lợi ích kinh tế được tạo ra bởi khoản đầu tư, chẳng hạn như B. Lợi nhuận, nộp ngân sách do dự án …

Hiệu quả kỹ thuật: Được thể hiện ở trình độ kỹ thuật cao hơn so với trình độ kỹ thuật trước đó do đầu tư tạo ra.

Hiệu quả  xã hội và môi trường: thể hiện ở những lợi ích xã hội chủ yếu như: giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cho người lao động, phát triển giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường …

Hiệu quả  quốc phòng: thể hiện ở việc củng cố an ninh quốc gia. 

Hiệu quả từ góc độ lợi nhuận bao gồm:

Hình 1: Hiệu quả từ góc độ lợi ích kinh doanh.

Hiệu quả trên quan điểm lợi ích  quốc gia.

Ở cấp độ trực tiếp và gián tiếp:

Các tác động trực tiếp đạt được từ dự án.Hiệu quả (gián tiếp) đạt được bên ngoài dự án.

Theo thời gian, các tác động trong quá khứ có thể được phân loại thành:

Các tác động trước mắt và ngắn hạn.

Hiệu quả lâu dài, lâu dài.

Vùng ảnh hưởng bao gồm:

Ảnh hưởng cục bộ, cục bộ.

Tổng cộng, hiệu ứng toàn cầu.

2. Hiệu quả đầu tư định lượng

Hiệu quả  định lượng cho biết quy mô của ảnh hưởng, trong đó:

Phân loại theo phương pháp tính, trong đó:

Hiệu quả bằng số tuyệt đối (lợi ích, đóng góp cho ngân sách nhà nước).

Hiệu quả  tương đối (tỷ suất lợi nhuận trên một đô la vốn, tỷ suất hoàn vốn nội bộ).

Phân loại  thời gian tính toán bao gồm: Công suất tính toán

Hình 2: cho một khoảng thời gian theo lịch (năm).

Hiệu quả tính toán trong suốt thời gian tồn tại của dự án (nhiều năm).

Nó bao gồm, tùy thuộc vào mức  hiệu quả thỏa đáng:

Mức hiệu quả cần thiết, tức là hiệu quả đạt được bằng mức hiệu quả danh nghĩa (gọi là mức hiệu quả). Trường hợp này được gọi là “đáng giá” và bạn cần phải đầu tư vào dự án.

Hiệu quả không đạt  yêu cầu, tức là dưới giá trị danh nghĩa cần thiết (ngưỡng hiệu quả).Trường hợp này được gọi là “không đáng có” và không nên đầu tư vào dự án.

Công suất cao hơn  yêu cầu, tức là cao hơn  hiệu suất danh nghĩa (ngưỡng hiệu quả). Trường hợp này được gọi là “đáng giá” và bạn cần phải đầu tư vào dự án.

Hiệu quả đầu tư bằng vàng và ngoại tệ

Ở Việt Nam,  mua vàng và ngoại tệ để giữ an toàn khi nền kinh tế dồi dào được coi là một lựa chọn ‘truyền thống’, một cách  hiệu quả để tạo ra lợi nhuận đối với nhiều người. Việc vàng và ngoại hối được “ưa chuộng” là do tâm lý bảo đảm chắc chắn đã có từ  lâu.

Tuy nhiên, chúng ta không thể ngừng thảo luận về những rủi ro khi đầu tư vào phương pháp này. Một ví dụ điển hình  là  năm 2016,  nhiều cú sốc kinh tế khiến giá vàng rơi đều đặn. Đó là điều khiến các “nhà đầu tư” luôn loay hoay, không biết nên nắm giữ hay bán ra.

Trên thực tế, vàng chỉ là một dạng tiền tệ khác và ngoại hối quá phụ thuộc  vào các yếu tố kinh tế toàn cầu. Vì vậy, nếu bạn đang muốn đầu tư, hãy suy nghĩ kỹ trước khi bỏ “trứng của mình” vào giỏ đó.

Hình 3: Kênh hiệu quả đầu tư bất động sản

Thực tế, lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng cao. Đầu tiên phải làm với tính thanh khoản. So với các mặt hàng khác, tính thanh khoản của các dự án bất động sản  khá thấp (nếu không muốn nói là thấp nhất). Điều này có nghĩa là không phải  lúc nào  mua cũng đúng và không phải lúc nào  bán cũng đúng.

Trong số các rủi ro của thị trường bất động sản, rủi ro thị trường đóng băng là lớn nhất.Thiệt hại nhiều hơn, rủi ro này rất khó lường và khi xảy ra thì số tiền “đổ sông đổ biển” là vô cùng lớn. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: https://uydanh.vn/

Related Articles

Back to top button