Doanh nghiệp trong nước

Các bước thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Việc các bước thành lập công ty TNHH 2 thành viên người là một thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm các bước (i) chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 người (ii) nộp các tài liệu kèm theo hình thành  công ty (iii) đánh giá hồ sơ đăng ký (iv) cấp trích lục đăng ký thương mại. Trong bài viết này, ardutopia.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Các bước thành lập công ty TNHH 2 thành viên là gì?

GmbH 2 người là hình thức công ty  có ít nhất 2 thành viên và  không quá 50 thành viên là thể nhân hoặc pháp nhân tham gia góp vốn, các thành viên của GmbH 2 người đều chịu trách nhiệm hữu hạn. Góp vốn hoặc nghĩa vụ góp vốn.

các bước thành lập công ty tnhh 2 thành viên hiện nay

Hình 1: Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 người có năng lực pháp luật kể từ ngày  cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên là một thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm các bước (i) chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên (ii ) Nộp hồ sơ thành lập công ty (iii) Thẩm định hồ sơ (iv) Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty.Trong quá trình tư vấn, chúng tôi nhận thấy nhiều khách hàng có ý định thành lập doanh nghiệp nhưng chưa hiểu rõ về từng loại hình kinh doanh hoặc loại hình kinh doanh nào nên bắt đầu. Đây là  vấn đề rất quan trọng mà mọi người cần  lưu ý. Vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của doanh nghiệp. Mọi người nên tìm hiểu kỹ về đặc điểm,  điểm mạnh, hạn chế của từng loại để đưa ra lựa chọn tốt nhất.

Các cá nhân và tổ chức có ý định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn cần hiểu rõ các đặc điểm của loại hình doanh nghiệp này, chẳng hạn như:

Số lượng thành viên từ 2 đến 50 người.

– có tư cách pháp nhân.

– Trách nhiệm giới hạn trong số vốn góp.

– Trái phiếu được phát hành khi công ty trước đây là công ty cổ phần nhà nước, nay đã được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

– Thành viên hợp danh trong công ty có thể chuyển nhượng  toàn bộ hoặc một phần vốn góp cho thành viên hợp danh khác trong công ty hoặc bên ngoài công ty.Hoặc bạn có thể yêu cầu công ty mua lại toàn bộ phần vốn góp của bạn sau khi được các thành viên chấp thuận.

tìm hiểu các bước thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Hình 2: Mẫu: Công ty TNHH  2 thành viên trở lên phải có hội đồng thành viên,

Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên 11 thành viên phải có Hội đồng quản trị.

Nhìn chung, hầu hết các loại hình đều có  điều kiện giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là số lượng thành viên / chủ sở hữu và hồ sơ. Do đó, người ta cũng có thể viện dẫn các yêu cầu về việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đối với các loại hình kinh doanh  khác.

2. Hình thức thành lập công ty TNHH 2 thành viên như thế nào?

Thủ tục thành lập GmbH 2 người được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập GmbH 2 người

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên GmbH 2 người Công ty TNHH 2 thành viên sẽ được Chúng tôi trình bày chi tiết sau phần nội dung dưới đây, quý khách hàng có thể tham khảo thêm. Nếu có  gì chưa rõ vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ, chuyên nghiệp, uy tín tại Uydanh.vn

Bước 2: Nộp Hồ sơ thành lập Công ty TNHH đến Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, công ty nộp hồ sơ đến Văn phòng đăng ký  qua hai bước (i) Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin công ty trực tuyến  (ii) Nộp hồ sơ giấy trực tiếp đến Phòng Đăng ký Thương mại sau khi đơn đăng ký  trực tuyến được chấp nhận

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký của Công ty trong Sổ đăng ký thương mại. Nếu hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận cấp phép kinh doanh.

các bước thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Hình 3: Nếu yêu cầu không hợp lệ, mọi người  sửa lại hồ sơ theo nội dung thông báo.

Bước 4: Khắc dấu  2 người GmbH

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty sẽ liên hệ với Es Customary để công ty khắc dấu  tiến hành khắc dấu và đăng mẫu dấu lên cổng thông tin quốc gia trước khi công bố tem được sử dụng.

Bước 5: Mua Chữ ký số Sau khi thành lập Công ty TNHH 

Sử dụng chữ ký số để  khai thuế là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp  khi đã bắt đầu hoạt động.Vì vậy, doanh nghiệp nên liên hệ với công ty  chữ ký số để lựa chọn gói chữ ký số. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button